<div align="center"> <h1>Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ***MULTIKO***</h1> <h3>Pwmultiko ,multiko, dzwonic tanio, tanie rozmowy, neotel, tele2, 5net, telekomunikacja, telefonia, telefon, centrale telefoniczne, centralki abonenckie, centrale, cyfrowe, telefon, ISDN, centrala, centralka telefoniczna, CTI, centrala ISDN, platan, PBX, b</h3> <p>Pwmultiko ,multiko, dzwonic tanio, tanie rozmowy, neotel, tele2, 5net, telekomunikacja, telefonia, telefon, centrale telefoniczne, centralki abonenckie, centrale, cyfrowe, telefon, ISDN, centrala, centralka telefoniczna, CTI, centrala ISDN, platan, PBX, b</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://multiko.huzarcom.pl" rel="nofollow">http://multiko.huzarcom.pl</a></p> </div>